Електронен каталог на Университетска библиотека

Университетската библиотека на Националния военен университет
„Васил Левски“ от 2003 г. използва в своята ежедневна дейност
библиотечно-информационната система LibIS.
През ноември 2019 г. е внедрена обновената версия на системата.

#